Olyan gyakorlatorientált foglalkozás, ahol az elméleti ismereteket a modern andragógia, és tapasztalataink mentén biztosítjuk a résztvevőknek. Az ismeretet videó elemzések, szimulációs gyakorlatok, esettanulmányok formájában tesszük színesebbé, és a felnőtt hallgatóság számára könnyebben feldolgozhatóvá.

Tréningjeinkről általában

Tréningjeink

Kereslettervezési tréning

Kereslettervezési tréning

Téma:  A tréning témája a készlettervezés végrehajtásához szükséges bemeneti adatok kérdésétől és problematikájától kezdve a készlettervezésben használható költség alapú készletezési modellek működését, paraméterezését illető kérdéseken át az MRP rendszerek és a készl: A képzés során alkalmazott módszerek segítségével a résztvevők felismerik a keresletelemzési és modellezési eljárásokban rejlő lehetőségeket, illetve elsajátítják az azok alkalmazásával kapcsolatos ismereteket és képességeket, ezáltal egyaránt fejlődnek az összetett igényfolyamatok gyakorlati kezelése során szükséges egyszerűsítési, lényeglátási és keresletmodellezési ismereteik és képességeik.etezés módszertani megközelítései közötti kapcsolatok feltárásáig terjed.

Cél:  A képzés célja, hogy annak sikeres elvégzése után a résztvevő képes legyen megérteni és megtervezni a vállalatok anyagi folyamatait gerjesztő igényfolyamatokat.

Célcsoport jellemzői: Azoknak ajánljuk a képzés elvégzését, akik  beszerzési logisztika, a logisztikai tervezés, illetve a kereskedelem igénytervezéssel kapcsolatos területen dolgoznak. Ezen kívül közvetett célcsoport azon szakemberek köre, akik a termelési logisztika, a készletgazdálkodás, illetve a logisztikai kontrolling területén dolgoznak. Jellemző pozíciók:

 • alapanyag készlethazdálkodási vezetők/ szakértők,
 • készáru készletgazdálkodási vezetők/ szakértők,
 • logisztikai tervezők,
 • logisztikai/ ellátási lánc szakértők,
 • előjelzők,
 • termelésvezetők, 
 • kapacitástervezők,
 • logisztikai kontrollerek,
 • stb.

Időtartam: 2 nap

Helyszín: Budapesti tréning termünk / Vállalat telephelyén

Egyéb szakmai kérdésével forduljon tréning vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@leanlogisztika.hu

Tematika:

1. nap

 • A kereslettervezéshez szükséges bemeneti adatok köre
  - Keresletterv
  - Bemeneti adatok
  - A kereslettervezést megelőző adatelőkészítési folyamat
  - A keresleti adatok szűrési, tisztítási módszerei stb.- adatgyűjtési, elemzési, előkészítési feladatok
 • A kereslettervezést támogató termékcsoportási logikák
  - Az osztályozási dimenziók értelmezése, az osztályozási módszertanok (ABC, XYZ, LTACC, SFACC) bemutatása
  - Az osztályozás időbelisége és dinamikai sajátosságai, a javasolt kategóriák felosztása és értelmezése stb,- gyakorlati példa bemutatása az összetett termékkategorizálásra, elemzések az osztályozási módszerek gyakorlása
 • Statisztikai identifikáció célja
  - Statisztikai identifikáció célja
  - A tervezési csoportok és az alkamazható módszertani megközelítések
  - A modellválasztás bemenetei és előkészítése, identifikációs tesztek és az automatikus identifikáció, a modellválasztás kimenetei- eljárások gyakorlása

2. nap

 • Az előrejelzés megvalósítása
  - A statisztikai alapokon nyugvó előrejelzés célja
  - Modellek bemenetei
  - Modellek főbb tulajdonságai és működésük, kimenetei - eljárások alkalmazásnak gyakorlása 
 • A statisztikai előrejelzésre épülő döntéstámogatási mechanizmus
  - A statisztikai erőrejelzések további vizsgálatának szükségessége
  - Az előrejelzésre épülő finomtervezés
  - A finomtervezést támogató felhasználói felületek, stb.
 • A keresettervezési folyamat teljesítményének mérése
  - A mérés szükségessége és megvalósításának lehetőségei
  - "Nyers" tervezési hiba adatsor, arányosított hiba adatsor, relaítv hiba adatsor- a tervezési hibán, arányosított hibán és relatív hibán alapuló mérési módszerek alkalmazásának gyakorlása
 • A kereslettervezés informatikája
  - A bemeneti adatok struktúrája az információs rendszerekben
  - Kereslettervező alkalmazások és integrálásuk a vállalati folyamatokba
  - Korszerű információ technolóiai módszerek a kereslettervezésben

Egyéb szakmai kérdésével forduljon tréning vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@leanlogisztika.hu

Lean logisztika