Olyan gyakorlatorientált foglalkozás, ahol az elméleti ismereteket a modern andragógia, és tapasztalataink mentén biztosítjuk a résztvevőknek. Az ismeretet videó elemzések, szimulációs gyakorlatok, esettanulmányok formájában tesszük színesebbé, és a felnőtt hallgatóság számára könnyebben feldolgozhatóvá.

Tréningjeinkről általában

Tréningjeink

Modern intralogisztikai tréning

Modern intralogisztikai tréning

Téma: Korszerű raktári, és termelési logisztikai folyamatok, gépek, eszközök, szabványok mélyreható gyakorlati és elméleti ismertetése.

Cél: Az intralogisztikában manapság előforduló modern folyamatok, gépek eszközök, szabványok ismertetése a résztvevőkkel. A cél hogy a tréningen résztvevők a megszerzett tudás segítségével képesek legyenek raktári, termelés kiszolgálási folyamataik fejlesztésére.

Célcsoport jellemzői: A tréning fókuszterülete azon fejlődni vágyó emberek csoportja, akik menedzselnek, részt vesznek logisztikai területen fejlesztési projektekben, és/vagy a napi operációban vezető szerepet töltenek be. Jellemző pozíciók:

 • termelési vezető,
 • műszaki vezető,
 • logisztikai vezető,
 • operációs vezető,
 • folyamatmérnök,
 • raktárvezető,
 • műszakvezető
 • stb.

Időtartam: 4 nap

Időpontok:

 • Hétközi: 2016. április 26-27 és május 3-4. Jelentkezési határidő: 2016. április 22.
 • Hétvégi: 2016. április 22-23 és május 6-7. Jelentkezési határidő: 2016. április 18.

Helyszín: Budapest

Egyéb szakmai kérdésével forduljon tréning vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@leanlogisztika.hu

Tematika:

1. nap

Általános logisztikai bevezetés

 • A logisztika értelmezése, céljai, jelentősége, főbb területei
 • A logisztika célja
 • A logisztika főbb területei
 • A logisztikai controlling alapjai
 • Logisztikai mutatószámok

Anyagmozgató rendszerek, és segédeszközeinek ismertetése, elemzése

 • Alapfogalmak
 • Anyagmozgató rendszerekkel szemben támasztott követelmények, megválasztását befolyásoló tényezők
 • Anyagmozgatás költségei
 • Szakaszos üzemű anyagmozgató rendszerek jellemzői
 • Jellemző kézi segédeszközök, és azok jellemzői
 • Fontosabb katalógusértékek és magyarázatuk
 • Raktári targoncatípusok, és azok főbb műszaki jellemzői
 • Targoncákkal kapcsolatos munkavédelmi előírások
 • Logisztikában alkalmazott daruk bemutatása
 • Felrakógépek, felrakótargoncák
 • Folyamatos üzemű anyagmozgató rendszerek jellemzői
 • Szállítószalag, görgősor rendszerek ismertetése
 • A rakodás hagyományos módszerei és eszközei
 • Anyagmozgató rendszerek teljesítőképessége, tervezhető teljesítménye
 • Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározása

Raktártechnológia

 • Raktárak csoportosítása
 • Raktárak közlekedési kapcsolatai
 • A raktárkészlet jellemzői
 • A raktár funkcionális területei
 • Napjaink jellemző csarnoktípusai
 • Tárolási módot befolyásoló tényezők
 • Darabáru tárolási technológiák, főbb jellemzői, előnyök, hátrányok
 • Magasraktári rendszerek ismertetése
 • Közlekedő utak főbb jellemzői
 • Raktárakra vonatkozó tűz- és munkavédelmi előírások

 

2. nap

 

Raktári folyamatok

 • Áruátvételi folyamat jellemzői
 • Betárolási folyamatmegoldások ismertetése, tárhely kiosztási metodikák
 • Leltározási folyamat a raktárban
 • Komissiózó rendszerek ismertetése
 • Komissiózási folyamat főbb jellemzői
 • A komissiózás műszaki és szervezési megoldásai
 • Korszerű komissiózási technológiák
 • Komissiózó tér kialakításának főbb szabályai
 • Komissiózás jellemző eszközei
 • Kiegészítő tevékenységek a raktárban

Csomagolástechnika

 • A csomagolás főbb funkciói
 • Csomagolásokon szereplő főbb jelölések
 • Intelligens csomagolások
 • Csomagolásokra vonatkozó főbb környezetvédelmi szabályok
 • Csomagolás típusok főbb funkció alapján
 • Szállítóládák főbb típusai, jellemzői
 • Egységrakomány képzés előnyei, hátrányai
 • Az EUR csererakodólap rendszer ismertetése
 • EUR rakodólap típusok főbb műszaki paraméterei
 • EUR rakodólapokra vonatkozó magyarországi szabályozás
 • Az EUR rakodólap cserealkalmasságának kritériumai
 • Egyéb rakodólap típusok ismertetése
 • A rakodólap gazdálkodás kiszervezésének lehetőségei
 • Speciális egységrakomány képző eszközök ismertetése
 • A konténerszállító rendszerek jellemzői
 • Konténerfajták ismertetése
 • Konténerszállító eszközök

 

3. nap

 

Korszerű termékazonosítási rendszerek

 • Vizuális azonosítás jellemzői
 • Vizuális azonosítók szabványrendszere
 • Főbb vonalkód típusok ismertetése
 • Információláncolás vonalkódokban
 • 2D vonalkódok jellemzői
 • RFID termékazonosítás technológiája
 • Biometrikus azonosítási technikák

Logisztikai teljesítménymérők

 • A mérés okai, céljai
 • A teljesítménymérővel szemben támasztott követelmények
 • Teljesítménymérők csoportosítása
 • Szabályozási körök kialakítása
 • Ajánlott mutatók a beszerzés, beszállítás terén
 • Ajánlott mutatók raktározás területén
 • Ajánlott mutatók készletezés területén

Informatikai megoldások a logisztika területén

 • Tárhelyezési metodikák a logisztikában
 • Tárhely nyilvántartás hatása az anyagmozgatási és logisztikai folyamatokra
 • Azonosítási rendszerek megválasztási és telepítési szempontjai, alkalmazási feltételei

Informatikai megoldások a logisztika területén

 • Tárhelyezési metodikák a logisztikában
 • Tárhely nyilvántartás hatása az anyagmozgatási és logisztikai folyamatokra
 • Azonosítási rendszerek megválasztási és telepítési szempontjai, alkalmazási feltételei

Készletezési folyamatok és rendszerek

 • A lean elvű készletezés és a korszerű készletezési technikák közötti összefüggés
 • A raktári készletek főbb mutatószámai
 • Árucikk elemző, csoportosítási módszerek, és bemutatásuk (ABC, XYZ analízis)
 • Készletezési stratégiák

Betárolási folyamat fejlesztése (szimulációs gyakorlat)

 

4. nap

 

Termelési rendszerek

 • Műhely rendszerű termelés
 • Csoportos rendszerű termelés, tipikus gépelrendezések
 • Cella rendszerű gyártás
 • Integrált, rugalmas gyártórendszerek kiépítési fokozatai

Termelés idő és kapacitásjellemzői

 • Normák meghatározási módjai
 • Időalapok ismertetése
 • Termelési kapacitások meghatározása
 • Kapacitástartalékok és termelésbe vonásuk lehetőségei

Anyagmozgatás, anyagellátás a termelésben

 • Követelmények az anyagmozgató rendszerekkel szemben
 • Közvetlen és közvetett anyagmozgatási költségek
 • Termelési anyagmozgatási rendszerek főbb fejlesztési irányai
 • Anyagellátási útvonalak kialakítása
 • Szupermarket koncepció
 • Szupermarket tervezése
 • Milkrun
 • Milkrun megvalósítási lehetőségei
 • Jellemző anyagmozgatógépek a termelési logisztikában
 • Vezető nélküli targoncák a termelési anyagellátásban
 • Waterspider (Mizusumashi)
 • Anyagellátási problémák tünetei

Make or buy dilemma

 • Főbb outsourcing területek
 • Outsourcing partner kiválasztásának szempontjai
 • Outsourcing következményei

A Just in time megközelítés

 • A Just in time alapelvei
 • A Just in time megvalósíthatóságának feltételei
 • A JIT megvalósításának főbb lépései

JIT termékek kiválasztásának szempontjai

 • ABC, XYZ analízis ismertetése a gyakorlatban
 • Beszállítói képességek felmérése
 • Beszállítók megválasztása
 • A Just in time hatása a beszerzésre
 • Standard megrendelési folyamat kialakítása
 • A Just in time korlátai, primer és szekunder JIT

A just in sequence megközelítés

 • A Just is sequence ismertetése
 • A Just in sequence alkalmazásának feltételei
 • Mikor érdemes JIS-t alkalmazni
 • A Just in sequence bevezetésének lépései
 • A JIT és a JIS összehasonlítása

Egyéb szakmai kérdésével forduljon tréning vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@leanlogisztika.hu

Lean logisztika