Olyan gyakorlatorientált foglalkozás, ahol az elméleti ismereteket a modern andragógia, és tapasztalataink mentén biztosítjuk a résztvevőknek. Az ismeretet videó elemzések, szimulációs gyakorlatok, esettanulmányok formájában tesszük színesebbé, és a felnőtt hallgatóság számára könnyebben feldolgozhatóvá.

Tréningjeinkről általában

Tréningjeink

Szervezeti viselkedés, hatékony vezetés

Szervezeti viselkedés, hatékony vezetés

Téma: A tréning során a résztvevők betekintést, és kívülről való megvilágítást kapnak a vezetők mindennapi életéről, problémáiról és sikereiről. A szervezeti felépítésből eredő adottságokat is feltárjuk, és olyan eszközöket, módszereket mutatunk be, amelyek biztosítják a hatékony vezetési képesség elérését.

 

Cél: A résztvevők megismerkedjenek a vezetők életében jellemző tipikus problémákkal és arra adható válaszokkal. A tréning jó lehetőségeket kínál a vezetői képességek önfelmérésére és fejlesztésére, mindezt gyakorlatias megközelítésben.

Időtartam: 2 nap

Helyszín: Budapesti tréning termünk

Célcsoport jellemzői: A tréning fókuszterülete azon emberek csoportja, akik tervezői, szervezői, ellenőrei, és/vagy vezetői egy-egy területnek a cég életében, és szeretnék csapatukat, és mindennapi munkájukat megkönnyíteni a hatékony vezetés elsajátításával.

 • projektvezető,
 • termelésivezetők,
 • logisztikai vezetők,
 • raktárvezető,
 • műszakvezető,
 • csoportvezető,
 • stb.

Egyéb szakmai kérdésével forduljon tréning vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@idealog.hu

Tematika:

1. nap

 • A vezetés lényege
 • Menedzsment és vezetés kapcsolata
 • A menedzseri szerepek, funkciók
 • Menedzseri készségek
 • Nonverbális kommunikáció, annak jelentősége és sajátosságai
 • Metakommunikáció eszközei
 • Személyiségtípusok
 • Személyiség mérése
 • Meggyőzés és tárgyalás
  - Attitűdök szerepe a meggyőzésben
  - Meggyőzés formái
  - Meggyőzhetőség
  - Tárgyalási stratégiák
  - Tárgyalás során alkalmazott eszközök
  - Tárgyalási sítlusok
  - TELA
 • Motiváció
  - Motiváció és teljesítmény
  - Jutalmazás
  - Célkitűzés
  - Munkakör-átalakítás

2. nap

 • Elkötelezettség
  - Elkötelezettséget befolyásoló tényezők
  - Elégedettség követelményei
  - Elégedettség vizsgálata
  - Vezető szerepe az elégedettség  elérésében
 • Hatalom és befolyásolás
  - Személyes hatalom forrásai
  - Etzioni-féle modell
  - Politikai taktikák
 • Hatékony vezetési sítlus
  - Vezetői hatékonyság
  - Vezetési stílus
  - Vezetői akarat érvényesítése
  - Vezetői mátrix
  - Vezetési stílust befolyásoló tényezők
  - Szituációs modellek
 • Csoportmunka
  - Csatlakozás a csoporthoz
  - Csoportkohézió
  - Csoportteljesítményt befolyásoló tényezők
  - Szerepkonfliktusok
  - Státusz a csoportban
  - Csoportmunka szervezés általános szabályai
 • Változások a szevezetben
  - Kotter féle modell
  - Kritikus pontok
  - Változtatás hatása a szervezeti kultúrára
 • Tanulás a szervezetben
  - Egyéni tanulás jellemzői
  - Tanuló szervezet 5 alapelve
  - Szükséges készségek
  - Tanulási folyamat és ciklusai
  - Tudásmenedzsment
 • Konfliktuskezelés
  - Konfliktus megítélése
  - Konfliktus források
  - Konfliktus szintjei
  - Konfliktus csökkentés stratégiái
  - Mobbing

Egyéb szakmai kérdésével forduljon tréning vezetőnkhöz:

Sztrapkovics Balázs
balazs.sztrapkovics@idealog.hu

Lean logisztika