Olyan gyakorlatorientált foglalkozás, ahol az elméleti ismereteket a modern andragógia, és tapasztalataink mentén biztosítjuk a résztvevőknek. Az ismeretet videó elemzések, szimulációs gyakorlatok, esettanulmányok formájában tesszük színesebbé, és a felnőtt hallgatóság számára könnyebben feldolgozhatóvá.

Tréningjeinkről általában

Tréningjeink

Tréning alapelveink

Egy tréning értékét, abban lehet mérni, hogy azt követően az ott hallottak, látottak, gyakoroltak mennyire válnak a mindennapi rutin részévé. Így nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy esettanulmányokon, szimulációkon, valamint egyéni, vagy csoportos projektfeladatokon keresztül „észrevétlenül” szélesítsük a résztvevők látókörét. Ahogy Confucius is mondta:

„Hallom, és elfelejtem. Látom, és elhiszem. Csinálom, és megértem.”

Feladatunknak tekintjük, hogy a résztvevők a tréning alatt az értve tanulás szintjén sajátítsák el az anyagot. Tréningjeink ütemtervét modern andragógia alapelvek mentén tervezzük. Továbbá törekszünk arra, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítsunk a menetközben felmerülő kérdések legjobb tudásunk szerinti megválaszolására.

Célunk, a használható, gyakorlatias tudás célirányos fejlesztése!


Lean logisztika