Folyamatelemző haladótréning

Téma

Fizikai folyamatok és információáramlások feltárására, elemzésére szolgáló módszertanok ismertetése.

Cél

Azon módszertanok mélységi megismerése, készség szint alkalmazása, melyek egy folyamatfejlesztési projekt során nélkülözhetetlen (elemi fontosságú), a tervezési célok helyes, megalapozott kijelöléséhez. Cél továbbá olyan ismeretekkel felruházni a résztvevőket, akik képesek egy projekt eredményességét jelző KPI (Key Process Indicator – Kulcsfontosságú mutató) rendszer megalkotására, és karbantartására.

Célcsoport jellemzői

A vállalat azon dolgozói, akik folyamatfejlesztési projektekben, workshopokon, kaizen eseményeken szeretnének elemzési pozícióban részt venni, vagy azt támogatni.

Jellemző pozíciók

Folyamatmérnök, termelési vezető, logisztikai vezető, operációs vezető, raktárvezető.

Tréning időtartama

4 teljes nap.

Tréning helyszíne

Budapesti tréningtermünk vagy a vállalat telephelyén.

Folyamatelemző haladótréning

Részletes tematika

1. nap

A TPS és a lean management története

 • Hozzáadott érték koncepció
 • Lean alapelvek (5 alapelv)

Toyota 14 vállalatirányítási alapelve

 • Stratégiai szemlélet
 • Egy darabos áramlás (gyakorlati alkalmazás)
 • Húzó rendszer alkalmazása folyamatainkban
 • Heijunka
 • Elsőre jót! Jidoka, 0 hiba koncepció, Poka-Yoke technikái
 • A folyamatok standardizálásának fontossága
 • Standardizálás lépései
 • Szimulációs gyakorlat a standardizálás bevezetésére, kombinációs tábla, és standard munka tábla készítése
 • Vizuális eszközök, és vizuális menedzsment (szimulációs játék)
 • Toyota vezetési modell
 • A 3 GEN
 • Dolgozók bevonása, csapatmunka

A kaizen filozófia

 • A kaizen filozófia
 • A kaizen típusai, szabályrendszere
 • Hagyományos, és a lean gyártás összehasonlítása

Szimulációs gyakorlat a Kaizen filozófia elsajátítására

A3 menedzsment

 • Az A3 workshop felépítése
 • A csoport kialakítása
 • Jelenlegi helyzet megértése
 • A workshop célja
 • Alternatíva gyűjtés kulcskérdései
 • Kérdéstípusok

 

2. nap

Termelési, logisztikai rendszerek veszteségtípusai

 • MURA
 • MURI
 • A 7 MUDA

Folyamatok modellezésére alkalmazható módszerek, eljárások ismertetése

 • A szöveges folyamatleírás bemutatása
 • A hagyományos folyamatábra alkalmazásának ismertetése, szimbólumainak bemutatása
 • A folyamatábra készítés lépései
 • EPC, BPMN folyamatábrák
 • Az illetékességi folyamatábra célja alkalmazási területei
 • A folyamatok táblázatos formában történő dokumentálása, a SIPOC táblázat
 • Folyamatábra készítés különböző rajzoló szoftverekkel

Szimulációs gyakorlat SIPOC táblázat készítésére

Problémafeltáró eszközök, hibaelemző módszerek

 • Ishikawa diagram
 • Pareto diagram
 • Spagetti diagram
 • 5W 1H módszer (egydimenziós, több dimenziós)
 • Kölcsönhatás (ok-okozati) diagram
 • FMEA ismertetése, lépései
 • Problémafeltáró eszközök, hibaelemző módszerek egymásra épülése

Folyamatok időmérése, jellemző időértékei

 • Időmérés gyakorlata, fontossága
 • Időmérési módszerek
 • Az átfutási idő értelmezése, és jelentősége
 • Ciklusidő (normál idő, tényleges idő)
 • Ütemidő
 • Az ütemidő és ciklusidő kapcsolata
 • Nivellálás, sorkiegyenlítés
 • Időalapok (naptári munkarendszerinti, hasznos, produktív időalap)
 • Kapacitással kapcsolatos számítások, elemzések
 • Az MTM mozdulatelemzés
 • AIM módszer
 • Fejlesztés lépései

Szimulációs gyakorlat az időmérési technikák elsajátítására, valamint a jellemző időértékek alkalmazására

Szimulációs gyakorlat a kanban rendszer és az 5s megismerésére

 

3. nap

Az értékáram ismertetése, elemzése

 • Az érték és veszteség kapcsolata, arányuk a klasszikus folyamatokban
 • A PQ/PR mátrix bemutatása, gyakorlati alkalmazása
 • Értékáram térkép (Value Stream Mapping) alapjai, szimbólumai
 • Értékáram térkép készítésének lépései
 • Értékáram elemzés menete, jellemző VSM típusok
 • VSM szimbólumok
 • Green VSM felépítése, funkciója
 • VSM készítése különböző szoftverekkel

Ötletgyűjtő módszerek

 • Brainstorming
 • NCM
 • Rohrbach 635
 • Philips 66
 • Delphi

Szimulációs gyakorlat a Brainstorming és az NCM technikák alkalmazására

Fejlesztési javaslatokat értékelő módszerek, eljárások

 • SWOT analízis
 • Erőtérelemzés

Fejlesztési javaslatok megvalósításának lépései, eszközei

 • A megvalósítás időbeni ütemezése (Gannt diagram)
 • Rendszerátállási stratégiák
 • Visszacsatolás, nyomonkövetés

Logisztikai, termelési rendszerek hatékonyságát jellemző mutatószámok

 • Általános berendezés hatékonyság (OEE) számítási metódusa
 • Kapacitáskihasználtság
 • Munkaelosztás hatékonyságát leképező mutatószámrendszer
 • Általános mutatószámrendszerek

 

4. nap

Six Sigma alapok

 • A Six Sigma története
 • Mi is az a Six Sigma?
 • A Six Sigma módszertana
 • Statisztikai alapfogalmak, számítások
 • Six Sigma stratégiák
 • A mérés fázis, statisztikai módszerek
 • Elemzési fázis, hisztogram, szórás diagram, 7QC eszköz
 • Statisztikai próbák (normalitás vizsgálat, hipotézis vizsgálat)
 • Megoldási lehetőségek értékelés, rangsorolási módszerek
 • Akcióterv kialakítása

Szimulációs gyakorlat katapult játék

Változásmenedzsment

 • A rezisztencia egyéni eredetű okai
 • A rezisztencia szervezeti eredetű okai
 • Ellenállás és aktivitás alakulása a változás folyamatában
 • A változás kommunikálása a szervezetben
 • Az elkötelezettség szintjei
 • A változással szembeni ellenállás megelőzése
 • A változással szembeni ellenállás kezelése
Egyedi árajánlattal vagy egyéb szakmai kérdésével forduljon szakértőnkhöz!

Sztrapkovics Balázs

Tetszett? Ossza meg másokkal is!