Komplex logisztikai tréning

Téma

A logisztika valamennyi részterületének bemutatása, komplex szakmai tudás átadása a résztvevőknek.

Cél

A logisztika területén dolgozó csoportvezetőknek, közép- és felsővezetőknek komplex a logisztika valamennyi területére kiterjedő szakmai ismeretek átadása, mely ismereteket a napi operáció során tudják hasznosítani.

Célcsoport jellemzői

A tréning fókuszterülete azon fejlődni vágyó emberek csoportja, akik menedzselnek, részt vesznek logisztikai területen fejlesztési projektekben, és/vagy a napi operációban vezető szerepet töltenek be.

Jellemző pozíciók

Raktári csoportvezető, részlegvezetők, raktárvezetők, logisztikai vezető, műszakvezető.

Tréning időtartama

8 teljes nap.

Tréning helyszíne

Budapesti tréningtermünk vagy a vállalat telephelyén.

komplex lean tréning

Részletes tematika

1. nap

Általános logisztikai bevezetés

 • A logisztika értelmezése, céljai, jelentősége
 • A logisztika célja
 • Az ellátási lánc anyag és információáramlásai
 • A logisztika főbb területei
 • A logisztikai kontrolling alapjai
 • Logisztikai mutatószámok


Szállítmányozási alapok

 • Tehergépjárművek főbb fajtái
 • Tehergépjárművekre vonatkozó szabályozások
 • Szállítmányozás főbb hazai szabályai
 • Rakományt érő erőhatások
 • Közúti, vasúti rakományrögzítési módok
 • Szállítmányozás okmányai


Korszerű termékazonosítási rendszerek

 • Vizuális azonosítás jellemzői
 • Vizuális azonosítók szabványrendszere
 • Főbb vonalkód típusok ismertetése
 • Információláncolás vonalkódokban
 • 2D vonalkódok jellemzői
 • RFID termékazonosítás technológiája
 • Biometrikus azonosítási technikák


Logisztikai teljesítménymérők

 • A mérés okai, céljai
 • A teljesítménymérővel szemben támasztott követelmények
 • Teljesítménymérők csoportosítása
 • Szabályozási körök kialakítása
 • Ajánlott mutatók a beszerzés, beszállítás terén
 • Ajánlott mutatók  raktározás területén
 • Ajánlott mutatók készletezés területén


Informatikai megoldások a logisztika területén

 • Tárhelyezési metodikák a logisztikában
 • Tárhely nyilvántartás hatása az anyagmozgatási és logisztikai folyamatokra
 • Azonosítási rendszerek megválasztási és telepítési szempontjai, alkalmazási feltételei

 

2. nap

Raktártechnológia

 • Raktárak csoportosítása
 • Raktárak közekedési kapcsolatai
 • Telephelyekre vonatkozó főbb előírások
 • A raktárkészlet jellemzői
 • A raktár funkcionális területei
 • Napjaink jellemző csarnoktípusai
 • Tárolási módot befolyásoló tényezők
 • Darabáru tárolási technológiák, ezek főbb jellemzői, előnyök, hátrányok
 • Közlekedő utak főbb jellemzői
 • Raktárakra vonatkozó tűz-és munkavédelmi előírások


Rakodástechnika

 • A rakodás hagyományos módszerei és eszközei
 • Rakodófrontok kialakítása
 • Dokkolókapu rendszerek ismertetése
 • Tehergépjármű rakodók kialakítása
 • Talajszintű rakodás problémái
 • Anyagmozgató rendszerek teljesítőképessége, tervezhető teljesítménye
 • Az anyagmozgatás időszükségletének megatározása

 

3. nap

Anyagmozgató rendszerek és segédeszközeinek ismertetése

 • Alapfogalmak
 • Anyagmozgató rendszerekkel szemben támasztott követelmények megválasztását befolyásoló tényezők
 • Anyagmozgatás költségei
 • Szakaszos üzemű anyagmozgató rendszerek jellemzői
 • Jellemző kézi segédeszközök és azok jellemzői
 • Fontosabb kézi segédeszközök és azok jellemzői
 • Raktári targoncatípusok és azok főbb műszaki jellemzői
 • Targoncák terhelhetősége a technológia függvényében
 • Combilift műszaki előnyei
 • Komissiózó targoncák
 • Konténerrakodó targoncák
 • Személyi emelőgépek
 • Speciális targoncák
 • Targonca adapterek és alkalmazási lehetőségeik
 • Modern műszaki megoldások a targoncák területén
 • Targoncákkal kapcsolatos munkavédelmi előírások
 • Logisztikában alkalmazott daruk bemutatása
 • Felrakógépek, felrakótargoncák


Folyamatos üzemű anyagmozgató rendszerek jellemzői

 • Szállítószalagok ismertetése
 • Szállítószalag rendszerek felépítése
 • Görgősorok jellemzői
 • Görgőspálya megoldások
 • Függőkonvejor rendszerek
 • Csuklótagos konvejor megoldások

 

4. nap

Logisztikai rendszerek veszteségtípusai

 • MURA
 • MURI
 • A 7 MUDA

Folyamatok modellezésére alkalmazható módszerek, eljárások ismertetése

 • A szöveges folyamatleírás bemutatása
 • A hagyományos folyamatábra alkalmazásának ismertetése, szimbólumainak bemutatása
 • A hagyományos folyamatábra készítés lépései
 • EPC, BPMN folyamatábra
 • Keresztfunkcionális folyamatábra
 • Az illetékességi folyamatábra célja alkalmazási területei
 • A folyamatok táblázatos formában történő dokumentálása, a SIPOC táblázat
 • Folyamatábra készítés különböző rajzoló szoftverekkel


Szimulációs gyakorlat SIPOC táblázat készítésére

Problémafeltáró eszközök, hibaelemző módszerek

 • Ishikawa diagram
 • Pareto diagram
 • Spagetti diagram
 • 5W 1H módszer
 • Kölcsönhatás (ok-okozati) diagram


Folyamatok időmérése, jellemző időértékei

 • Időmérés gyakorlata, fontossága
 • Időmérési módszerek
 • Az átfutási idő értelmezése, és jelentősége
 • Ciklusidő (normál idő, tényleges idő)
 • Ütemidő
 • Az ütemidő és ciklusidő kapcsolata
 • Nivellálás, sorkiegyenlítés
 • Időalapok (naptári munkarendszerinti, hasznos, produktív időalap)
 • Kapacitással kapcsolatos számítások, elemzések
 • Az MTM mozdulatelemzés
 • Fejlesztés lépései


Szimulációs gyakorlat az időmérési technikák elsajátítására, valamint a jellemző időértékek alkalmazására

 

5. nap

Ötletgyűjtő módszerek

 • Brainstorming
 • NCM
 • Rohrbach 635
 • Philips 66
 • Delphi


Szimulációs gyakorlat a Brainstorming és az NCM technikák alkalmazására

Fejlesztési javaslatokat értékelő módszerek, eljárások

 • SWOT analízis
 • Erőtérelemzés


Fejlesztési javaslatok megvalósításának lépései, eszközei

 • A megvalósítás időbeni ütemezése (Gantt diagram)
 • Rendszerátállási stratégiák
 • Visszacsatolás, nyomon követés


Raktári folyamatok

 • Áruátvételi folyamat jellemzői
 • Betárolási folyamatmegoldások ismertetése, tárhely kiosztási metodikák
 • Leltározási folyamat a raktárban
 • Komissiózó rendszerek ismertetése
 • Komissiózási folyamat főbb jellemzői
 • A komissiózás műszaki és szervezési megoldásai
 • Korszerű komissiózási technológiák
 • Komissiózó tér kialakításának főbb szabályai
 • Komissiózás jellemző eszközei
 • Kiegészítő tevékenységek a raktárban


Szimulációs gyakorlat raktári vizuális menedzsment bevezetésére

 

6. nap

A húzó rendszer filozófiája, és eszközei

 • A push rendszer ismertetése
 • A pull rendszer ismertetése
 • A push és a pull rendszerek összehasonlítása
 • A Just in time megközelítés
 • A Just in time hatása a beszerzésre
 • A Just is sequence ismertetése
 • A JIT és a JIS összehasonlítása
 • A kanban rendszer ismertetése, típusai, lehetséges megvalósításai
 • Kanban kártyák lehetséges kialakítási módjai
 • A kanban rendszer szabályai, értékelése
 • A CONWIP rendszer bemutatása
 • A CONWIP és a kanban rendszer összehasonlítása
 • A CONWIP állandó készletszintjének meghatározása


Szimulációs gyakorlat kanban rendszer működésének és a termelés kapcsolatának bemutatására

Anyagellátási módszerek

 • A logisztika és a termelés kapcsolódási pontjai
 • Anyagellátási útvonalak kialakítása
 • Szupermarket tervezése
 • A milkrun rendszer felépítése
 • Milkrun módszertanok
 • Kanban tervezés (szupermarket, milkrun, mizusumashi, kártyaszám)
 • Kit Car koncepció lényege
 • Kit Car megvalósítási példák
 • Kit Car integráció szintjei
 • Minomi filozófia lényege
 • Hibrid anyagellátási rendszerek megvalósítási példái
 • Gyártási anyagellátás tervezése
 • Anyagellátási problémák tünetei


Szimulációs gyakorlat kanban rendszer bevezetésére:
körjárat útvonal, menetrend tervezés, kanban kártya tervezés, kártyaszám meghatározás

 

7. nap

Beszerzés, mint logisztikai terület

 • A logisztika főbb területei
 • Beszerzés kapcsolódási pontjai, hatásai a főbb területekre
 • A beszerzés ellátási láncra gyakorolt hatásai
 • A beszerzés stratégiai és operatív szintjei


A Just in time megközelítés

 • A push rendszer ismertetése
 • A pull rendszer ismertetése
 • A push és pull rendszerek összehasonlítása
 • A push és pull rendszer hatásai az ellátási láncra
 • A Just in time alapelvei
 • A Just in time koncepció főbb elemei
 • Kapcsolat a beszállítókkal
 • A JIT megvalósíthatóságának feltételei
 • JIT kapcsolatok
 • A JIT megvalósításának főbb lépései


A JIT termékek kiválasztásának szempontjai

 • ABC, XYZ analízis ismertetése a gyakorlatban
 • Beszállítói képességek felmérése
 • Beszállítók megválasztása
 • A JIT hatása a beszerzésre
 • Termékek értékelése beszerzés szempontjából
 • Standard megrendelési folyamat kialakítása
 • A JIT korlátai, primer és secunder JIT
 • A kanban rendszer ismertetése, típusai, lehetséges megvalósításai
 • A kanban rendszer alkalmazása a beszerzésben


A Just in sequence megközelítés

 • A Just in sequence ismertetése
 • A Just in sequence alkalmazásának feltételei
 • Mikor érdemes JIS-t alkalmazni
 • A JIS bevezetésének lépései
 • A JIT és a JIS összehasonlítása

 

8. nap

Make or buy dilemma

 • Főbb outsoursing területek
 • Outsourcing partner kiválasztásának szempontjai
 • Vállalatkarcsúsítás előnyei, hátrányai
 • Az outsourcing következményei


A beszállítók minősítése

 • A beszállítói minősítés koncepciói és rendszerei. Az AQSCI modell
 • A beszállítói minősítés a gyakorlatban, lehetőségek, veszélyek
 • A lehetséges beszállítói minősítési szempontok áttekintése
 • Hogyan válasszam ki a minősítési szempontokat
 • A direkt/ indirekt (produktív/inproduktív) terület közötti különbség a minősítésben
 • Monopol beszállítók minősítése
 • Etika a beszállítói minősítésben
 • Pontozó Tábla: a súlyozott szempontrendszer használata a minősítésben
 • Beszállítói audit szolgáltató vállalkozásoknál
 • Beszállítói átvilágítás módszertana
 • Pénzgyi/gazdaságossági mutatók használata a cégek értékelésénél


Készletezési folyamatok és rendszerek

 • A lean elvű késletezés és a korszerű készletezési technikák közötti összefüggés
 • A raktári készletek főbb mutatószámai
 • Árucikk elemző, csoportosítási módszerek, és bemutatásuk (ABC, XYZ analízis)
 • Készletezési stratégiák ismertetése
 • Készletezési stratégiák és a beszerzés kapcsolata
Egyedi árajánlattal vagy egyéb szakmai kérdésével forduljon szakértőnkhöz!

Sztrapkovics Balázs

Tetszett? Ossza meg másokkal is!