Lean logisztikai mestertréning

Téma

A lean filozófia elveinek és a logisztika módszereinek mélyreható megismerése mellett a lean eszközök gyakorlatorientált, készség szintű elsajátítását tesszük lehetővé. A logisztikai megközelítés és a lean típusú eszközrendszer bemutatásán túl ergonómiai elemzések, és kialakítások módszertanát is ismertetjük. Az alkalmazandó módszerekhez számítógépes alkalmazások (táblázatkezelő, rajzoló) által nyújtott támogatásokat is ismertetünk, és gyakoroltatunk.

Cél

Olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a lean és a logisztika szakterületeiről. Ezen ismeretek segítségével eredményesen tudnak fejlesztési projekteket kezdeményezni, menedzselni, lezárni és utókövetni.

Célcsoport jellemzői

A tréning fókuszterülete azon fejlődni vágyó emberek csoportja, akik menedzselnek, vagy részt vesznek logisztikai területen lean típusú fejlesztési projektekben.

Jellemző pozíciók

Termelési vezető, műszaki vezető, logisztikai vezető, operációs vezető, raktárvezető, műszakvezető.

Tréning időtartama

6 teljes nap.

Tréning helyszíne

Budapesti tréningtermünk vagy a vállalat telephelyén.

Lean logisztikai mestertréning

Részletes tematika

1. nap

A TPS és a lean management története

 • Hozzáadott érték koncepció
 • Lean alapelvek (5 alapelv)

A lean házmodell

 • Toyota way filozófia
 • Vizuális eszközök, és vizuális menedzsment (szimulációs játék)
 • Andon rendszer ismertetése
 • A standardizálás alapjai
 • Heijunka
 • Kiegyenlített termelési terv létrehozása
 • Heijunka box
 • Jidoka, 0 hiba koncepció, Poka-Yoke technikái
 • Dolgozók bevonása, csapamunka
 • A kaizen filozófia
 • A kaizen típusai, szabályrendszere
 • Hagyományos, és a lean gyártás összehasonlítása

Szimulációs gyakorlat a Kaizen filozófia elsajátítására

 

2. nap

5S módszer

 • Az 5s célja, előkészítése
 • Az 5s lépései
 • A munkahelyek három fő típusa
 • Az 5s gyakorlati bevezetése, fenntartása

Szimulációs gyakorlat az 5s bevezetés, és auditálás elsajátítására

A javaslati rendszer felépítése

 • A javaslati rendszer szintjei, működtetése, értékelése
 • A motiváció szerepe

Szabványok, standardok. Gyakorlati megvalósításai, bevezetési módszertanok

 • A szabványok szerepe
 • Standardizálás lépései
 • Szabványosított munka elemei

Szimulációs gyakorlat a standardizálás bevezetésére, kombinációs tábla, és standard munka tábla készítése

 

3. nap

Termelés, logisztikai rendszerek veszteségtípusai

 • MURA,
 • MURI,
 • A 7 MUDA

Folyamatok modellezésére alkalmazható módszerek, eljárások ismertetése

 • A szöveges folyamatleírás bemutatása
 • A hagyományos folyamatábra alkalmazásának ismertetése, szimbólumainak bemutatása
 • A folyamatábra készítés lépései
 • Az illetékességi folyamatábra célja alkalmazási területei
 • A folyamatok táblázatos formában történő dokumentálása, a SIPOC táblázat

Szimulációs gyakorlat SIPOC táblázat készítésére

Problémafeltáró eszközök, hibaelemző módszerek

 • Ishikawa diagram
 • Pareto diagram
 • Spagetti diagram
 • 5W 1H módszer
 • Kölcsönhatás (ok-okozati) diagram
 • FMEA ismertetése, lépései
 • Problémafeltáró eszközök, hibaelemző módszerek egymásra épülése

Folyamatok időmérése, jellemző időértékei

 • Időmérés gyakorlata, fontossága
 • Időmérési módszerek
 • Az átfutási idő értelmezése, és jelentősége
 • Ciklusidő (normál idő, tényleges idő)
 • Ütemidő
 • Az ütemidő és ciklusidő kapcsolata
 • Nivellálás, sorkiegyenlítés
 • Időalapok (naptári munkarendszerinti, hasznos, produktív időalap)
 • Kapacitással kapcsolatos számítások, elemzések
 • Az MTM mozdulatelemzés
 • Fejlesztés lépései

Szimulációs gyakorlat az időmérési technikák elsajátítására, valamint a jellemző időértékek alkalmazására

 

4. nap

Az értékáram ismertetése, elemzése

 • Az érték és veszteség kapcsolata, arányuk a klasszikus folyamatokban
 • A PQ/PR mátrix bemutatása, gyakorlati alkalmazása
 • Értékáram térkép (Value Stream Mapping) alapjai, szimbólumai
 • Értékáram térkép készítésének lépései
 • Értékáram elemzés menete, VSM típusok
 • VSM szimbólumok
 • Green VSM felépítése, funkciója

Ötletgyűjtő módszerek

 • Brainstorming
 • NCM
 • Rohrbach 635
 • Philips 66
 • Delphi

Szimulációs gyakorlat a Brainstorming és az NCM technikák alkalmazására

Fejlesztési javaslatokat értékelő módszerek, eljárások

 • SWOT analízis
 • Erőtérelemzés

Fejlesztési javaslatok megvalósításának lépései, eszközei

 • A megvalósítás időbeni ütemezése (Gantt diagram)
 • Rendszerátállási stratégiák
 • Visszacsatolás, nyomon követés

Logisztikai, termelési rendszerek hatékonyságát jellemző mutatószámok

 • Általános berendezés hatékonyság (OEE) számítási metódusa
 • Kapacitáskihasználtság
 • Munkaelosztás hatékonyságát leképező mutatószámrendszer
 • Általános mutatószámrendszerek

 

5. nap

A húzó rendszer filozófiája, és eszközei

 • A push rendszer ismertetése
 • A pull rendszer ismertetése
 • A push és a pull rendszerek összehasonlítása
 • A Just in time megközelítés
 • A Just in time hatása a beszerzésre
 • A Just is sequence ismertetése
 • A JIT és a JIS összehasonlítása
 • A kanban rendszer ismertetése, típusai, lehetséges megvalósításai
 • Kanban kártyák lehetséges kialakítási módjai
 • A kanban rendszer szabályai, értékelése
 • A CONWIP rendszer bemutatása
 • A CONWIP és a kanban rendszer összehasonlítása
 • A CONWIP állandó készletszintjének meghatározása

Anyagellátási módszerek

 • A logisztika és a termelés kapcsolódási pontjai
 • Anyagellátási útvonalak kialakítása
 • Szupermarket koncepció
 • Szupermarket tervezése
 • Milkrun
 • Milkrun megvalósítási lehetőségei
 • Kanban kártyák számának meghatározása a Milkrun rendszer függvényében
 • Gyártó cella tervezés
 • Waterspider (Mizusumashi)
 • Anyagellátási problémák tünetei

Szimulációs gyakorlat kanban rendszer bevezetésére: körjárat útvonal, menetrendtervezés, kanban kártya tervezés, kártyaszám meghatározás

 

6. nap

Termelési rendszerek

 • Műhely rendszerű termelési rendszer ismertetése
 • Cella rendszerű termelési rendszer ismertetése
 • Gyártó cella kialakítások
 • Az áramlás elve
 • Az egydarabos áramlás, gyakorlati alkalmazása

Szimulációs gyakorlat az egydarabos áramlás hatékonyságának illusztrálására

Átállási idő csökkentése (SMED)

 • A SMED jelentése, továbbfejlesztési lehetőségei, az átállás fontossága
 • Az átállással kapcsolatos fogalmak definiálása
 • A SMED alkalmazásának lépései
 • Külső és belső idők azonosítása
 • Jellemző műszaki megoldások a SMED területén

Ergonómiai alapok

 • Ergonómia fogalma
 • Ergonómiai szempontok
 • Munkahelytípusok ergonómiai szempontból
 • Ergonómiailag megfelelő munkahely kialakítási szempontjai
 • Munkahelyek ergonómiai értékelése
 • Fiziológiai szempontok (hőmérséklet, zaj színek, stb.)
 • A REBA elemzés ismertetése

Szimulációs gyakorlat egy munkahely ergonómiai elemzésére, és fejlesztési javaslatok kidolgozására

Egyedi árajánlattal vagy egyéb szakmai kérdésével forduljon szakértőnkhöz!

Sztrapkovics Balázs

Tetszett? Ossza meg másokkal is!