Termelés kiszolgáló megoldások – A „Milkrun” és a „Water Spider”

Milkrun

A lean érdekes szakkifejezések halmaza, ezek közül is szeretnék bemutatni két elnevezésében és funkciójában is érdekes lean megoldást a kedves olvasók számára. Termelés kiszolgáló megoldások angol elnevezése a „milkrun” illetve a „water spider”.

 

Milkrun

A „milkrun” konkrét időpontokhoz kötött, változó mennyiségű anyag utánpótlást biztosító rendszer. Valójában ez a termelésben felhasznált alapanyagok és/vagy félkész termékek aktuális fogyásának megfelelő menetrendszerűen történő kiszolgálását, utántöltését jelenti.

Az elnevezés eredete a tej szállítással kapcsolatos. Korábban minden reggel azonos időpontban érkezett a tejszállító és kicserélte az ajtó elé helyezett üres tejes üveget a friss tejjel megtöltött üvegre. Ugyanez történik a „milkrun”-ok esetében is, csak épp nem üres tejes üveget cserélünk ki telire, hanem üres tároló eszközt, teli tároló eszközre.

Az időzítés minden esetben előre meghatározott, viszont a mennyiség változó (az aktuális fogyás függvénye), ahogy ez a tejszállítás esetén is így volt: ha nincs elszállítandó üres tejes üveg, akkor nem kerül teli tejes üveg az ajtó elé, viszont a tejszállító minden reggel rendszeresen meglátogatta az adott kiszállítási körhöz tartozó házakat.

A menetrendszerű „milkrun” körjáratokat akkor célszerű kialakítani, amikor az egyes kapcsolódó folyamatok közötti anyagmozgatási gyakoriság magas (és rendszeres), valamint a megteendő távolság is számottevő.

Speciális kialakításúak azok az utánpótlási rendszerek, ahol

  • a kapcsolódó folyamatelem csoportok közötti anyagmozgatási távolság relatív hosszú,
  • a folyamatelemek csoportján belüli anyagmozgatási távolság relatív rövid, valamint
  • előre definiált mennyiségű, viszont
  • nem menetrendszerű az utánpótlás, mivel ekkor a menetrendszerű „milkrun” kibővül „water spider”-kel.

 

Mi (ki) is valójában a water spider?

A water spider egy terminológiai szófordulat, amely annak a standard munkát végző dolgozónak az elnevezése, aki biztosítja az anyagáramlást a folyamatelemek között, az anyagok (általában) kézi anyagmozgatási rendszerben történő utánpótlásával.

A water spider feladata

A water spiderek legfontosabb feladata a termelésen belül az alapanyag és/vagy félkész termék utánpótlása.

Valójában a water spiderek-re nem úgy kell tekintenünk, mint egy „áramlást biztosító robot” vagy feltöltő ember, mivel nagyon változékony a munkafolyamat, amit végeznek és éppen ezért meglehetősen nehéz, hogy kövessék az anyagellátás standard munkalépéseit.

Így a hozzájuk rendelt munka speciális és időalapú, viszont tartalmaz kvázi szupervisor-i feladatokat, mint például:

  • az aktuális fogyási szint jelölésére használt vizuális jelzések frissítése,
  • új dolgozók munkájának felügyelete,
  • ad-hoc jelleggel tréningek tartása (következő cikkünkben erről is olvashat),
  • viszont emellett elvégzi a „papírmunkát” és a csomagolási feladatokat is, feltéve, hogy ezek a tevékenységek nem zökkentik ki a standard munkavégzésből a dolgozót.

Az sem probléma, hogy ha a water spidereket csupán anyagutánpótlására alkalmazzuk, ha így lett kialakítva a standard munkafeladatuk, és ez szükséges a folyamatos és ütemes anyagáramlás biztosításához (viszont nem célszerű a water spiderek munkáját kizárólag alapanyag és/vagy félkész termék utánpótlásra korlátozni!)

A water spiderek feladata az, hogy a lehető leghatékonyabban (minimális veszteségek mellett) biztosítsák a konkrétan értéknövelt tevékenységet végző dolgozók lehető legmagasabb „kihasználtságát”.

Alább láthatunk egy sematikus ábrát egy „milkrun” kialakításról:

Milkrun

 

Hasonló gondolatmenet alkalmazható minden tevékenységre, ahol a flow fenntartása érdekében minimalizálni kell a folyamatok megszakításának a számosságát.

Ezért vannak az éttermekben pincérek, a kórházakban ápolók, egy mérnök csapatban menedzserek, hogy a fő folyamat hatékonysága és ezzel együtt folytonossága biztosítva legyen!

Tetszett? Ossza meg másokkal is!

További bejegyzések