Problémamegoldás, sztenderdek korszerűsítése – „Mindennapi lean” tippsorozat #5

Mindennapi lean

Mai tippjeink a problémamegoldásról és az alkalmazott sztenderdek korszerűsítéséről szólnak!

 

1. A problémamegoldás három egyszerű lépése
 • Keressük fel fizikailag is a felmerült probléma forrását.
 • A probléma elemzésekor ne támaszkodjunk kizárólag jelentésekre vagy beszámolókra, vizsgáljuk meg a problémát közvetlenül mi magunk is.
 • A saját megfigyeléseinkkel kiegészítve készítsük el a problématérképet és fogalmazzunk meg javaslatokat a probléma elhárítására.

 

Nagyon fontos, hogy az operatív vezetők is bizonyos rendszerességgel bejárják a logisztikai folyamatok helyszínét, ezzel a sztenderdek betartását és a veszteségek keletkezését is ellenőrizni tudják problémamentes működés során is. Ez ösztönözni fogja az alkalmazottakat is arra, hogy folyamatosan figyeljenek a saját feladatkörükbe tartozó folyamatokra, ezáltal pedig egy-egy probléma felmerülésekor már ők is pontosabb megoldási javaslatokat tudnak megfogalmazni, ezzel a vezetők munkáját nagyban támogatva.

 

2. Problémamegoldáskor a vezetőknek a megfelelő kérdéseket kell minden esetben feltenniük az alkalmazottaknak

Az alkalmazottak megkérdezésekor az alábbi kérdésekkel lehet a legpontosabban meghatározni és megoldani a felmerült problémákat:

 • 1-2 mondatban foglalja össze a problémát.
 • A folyamatban pontosan hol található a probléma?
 • Mi okozhatta a problémát?
 • Mióta áll fenn?
 • Hogyan próbálta elhárítani a problémát?
 • Ki dolgozik még a problémán, és hogyan próbálja elhárítani?
 • Mit javasol?

 

3. A sztenderdeket folyamatosan és szisztematikusan korszerűsíteni kell, ellenkező esetben veszteségek fognak jelentkezni a működés során

Veszteséges működés leggyakrabban akkor alakul ki, amikor az alkalmazott sztenderdek nem tudnak folyamatosan alkalmazkodni a körülmények és feltételek változásaihoz. A sztenderdizált működés akkor válik kevésbé hatékonnyá, amikor nem tartunk lépést az új technológiákkal, a megváltozott erőforrásokkal, vagy nem vesszük figyelembe az alkalmazottak által időben tett fejlesztési javaslatokat. Mihelyt valamilyen, a folyamatokat érintő változás következik be, az alkalmazott sztenderdet felül kell vizsgálni.

A következő tényezőkre érdemes kiemelt figyelmet fordítani:

 • A megrendelők vagy vevők által támasztott kereslet volumenéhez igazodó termelési vagy előállítási időre.
 • A feladatok elvégzése során alkalmazott munkafolyamatokra, a „best practice”-ekre.
 • A folyamatokhoz szükséges eszközökre és berendezésekre, melyek által lehetővé válik az elvárt termelési idő teljesítése, illetve az alkalmazottak hatékony munkavégzési képessége is ezektől függ.

Tetszett? Ossza meg másokkal is!

További bejegyzések